nuffnang@10thbatch

online right now!

Recent CommentsMajlis Pelancaran Perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia

UCAPAN Y.B. DATO’ SRI LIOW TIONG LAI
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA

DI MAJLIS PELANCARAN
PERKHIDMATAN UBAT MELALUI POS 1MALAYSIA

HOSPITAL PUTRAJAYA
24 JANUARI 2011

Y.B. Datuk Rosnah Shirlin binti Haji Abdul Rashid Shirlin

Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia

Y.Bhg. Dato’ Sri Dr. Hj. Mohd. Nasir bin Mohd. Ashraf

Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia

Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Mohd. Ismail Merican

Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia

Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Aseh bin Hj. Che Mat

Pengerusi Pos Malaysia Berhad

Y.Bhg Dato’ Eisah Abdul Rahman

Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia

Y.Bhg Dato’ Syed Faisal Albar bin Syed A.R. Albar

Ketua Pegawai Eksekutif Pos Malaysia Berhad

Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Kesihatan Malaysia

Dif- dif jemputan

Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian.

Selamat Pagi dan Salam 1Malaysia,

1. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan rasa gembira dan berbesar hati kerana berpeluang untuk hadir di Majlis Pelancaran Ubat Melalui Pos 1Malaysia atau UMP 1Malaysia yang begitu bermakna pada hari ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Penganjur yang telah bertungkus-lumus menjadikan majlis ini satu kenyataan.

2. Seperti yang kita semua sedia maklum, dalam usaha untuk memacu Malaysia ke arah ekonomi maju dan berpendapatan tinggi yang inklusif dan mampan menjelang 2020, Y.A.B Perdana Menteri telah melaksanakan beberapa langkah positif dan memperkenalkan empat (4) tonggak strategic, iaitu Gagasan “1Malaysia; Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”, Program Transformasi Perkhidmatan Kerajaan (GTP), Program Tranformasi Ekonomi (ETP) dan Rancangan Malaysia ke 10.

3. Dalam merealisasikan hasrat ini, semua pihak perlu bekerjasama menggembleng tenaga untuk memberikan perhatian dan komitmen padu dalam melaksanakan proses-proses tranformasi, termasuk menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dan meningkatkan produktiviti.

4. Untuk tujuan itu, pelbagai langkah telah diambil oleh Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan (KKM), bagi menambahbaik kualiti perkhidmatan. Antaranya termasuklah penubuhan Klinik 1Malaysia dan Klinik 1Malaysia Bergerak yang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan serta usaha-usaha proaktif KKM dalam pelaksanaan program pelalian HPV (human papilloma virus) kepada remaja perempuan. Pelbagai langkah dan perancangan juga dilakukan secara berterusan oleh KKM untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari aspek kesihatan sepanjang hayat, terutamanya bagi rawatan penyakit tidak berjangkit yang kronik.

5. Dalam rawatan pengubatan pula, beberapa perkhidmatan tambah nilai (value-added services) telah disediakan untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan yang ditawarkan kepada para pesakit di hospital dan klinik kesihatan. Ini termasuklah sistem pendispensan secara temujanji, di mana pesakit boleh memilih tarikh untuk mengambil bekalan ubat susulan menerusi perkhidmatan “Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu” atau SPUB, “SMS dan Ambil”, “Telefon dan Ambil” serta “Farmasi Pandu Lalu”.

6. Perkhidmatan SPUB telah dilaksanakan oleh semua Unit Farmasi di 136 hospital dan 532 klinik kesihatan, manakala “SMS dan Ambil” di 66 hospital dan 44 klinik kesihatan, Telefon dan Ambil di 61 hospital dan 36 klinik, dan Farmasi Pandu Lalu telah dilaksanakan di 3 hospital dan 14 klinik kesihatan.

7. Namun begitu, kaedah-kaedah ini masih memerlukan pesakit atau penjaga datang sendiri ke hospital atau klinik kesihatan untuk mendapatkan bekalan ubat. Masalah seperti kesuntukan masa, kesesakan lalu lintas, tiada kenderaan dan kekurangan parkir di kawasan hospital mungkin menyebabkan mereka tidak menepati temujanji dan pengubatan akan terganggu. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi bagi pesakit geriatrik atau mereka yang kurang upaya yang perlu bergantung kepada orang lain untuk membantu mendapatkan bekalan ubat bagi mereka.

8. Masalah ini telah mencetus daya inovasi dan kreativiti pihak Farmasi untuk mentransformasikan kaedah konservatif pendispensan di kaunter kepada penghantaran terus kepada pesakit, iaitu Ubat Melalui Pos 1Malaysia. Menerusi perkhidmatan ini, pesakit yang menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan ubat susulan tidak perlu datang ke hospital kerana ubat akan dihantar ke rumah, pejabat atau mana-mana destinasi pilihan di Malaysia oleh Pos Laju.

9. Projek perintis telah dimulakan di Hospital Putrajaya pada bulan Oktober 2009. Perkhidmatan ini ditawarkan khusus kepada pesakit yang menghidapi penyakit kronik setelah pegawai farmasi pasti bahawa mereka telah stabil dengan rawatan pengubatan dan mempunyai tahap kefahaman yang tinggi terhadap ubat yang dipreskripsikan oleh doktor. Hasil tinjauan yang dijalankan mendapati 74.7% pesakit berpendapat bahawa perkhidmatan seperti ini memang diperlukan untuk memudahkan pengambilan ubat susulan.

10. Perkhidmatan ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada rakyat yang menerima rawatan di Hospital Putrajaya. Sejak ditawarkan di hospital ini hingga Disember 2010, seramai 1,054 pesakit telah menggunakan perkhidmatan ini dan untuk bulan Januari 2011 sahaja, sebanyak 296 permohonan baru diterima.

11. Kos kiriman ubat akan ditanggung oleh pesakit sendiri iaitu sebanyak RM3.50 untuk kawasan Putrajaya, RM5.00 untuk kiriman di Semenanjung Malaysia dan RM8.00 bagi Sabah dan Sarawak. Kos kiriman yang ditetapkan adalah minima berbanding dengan perbelanjaan tambang, minyak dan tol yang ditanggung jika pesakit perlu datang sendiri untuk mengambil ubat, terutama sekali bagi mereka yang tinggal jauh dari hospital atau klinik kesihatan.

12. Walaupun terdapat implikasi perbelanjaan bagi perkhidmatan ini, faedah dari segi peningkatan pematuhan pesakit terhadap pengubatan adalah jauh lebih tinggi dan tidak dapat dinilai dari segi kewangan. Pesakit lain yang datang ke hospital dan klinik juga secara tidak langsung menikmati faedah perkhidmatan ini dari segi pengurangan masa menunggu di farmasi serta layanan dan perhatian yang lebih baik yang dapat ditumpukan oleh pihak farmasi. Ini juga menyumbang kepada kejayaan satu KPI Menteri Kesihatan, iaitu 97% (31.4 juta preskripsi) dari sasaran 100% preskripsi telah dibekalkan dalam masa tidak lebih dari 30 minit.

13. Memandangkan Perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia ini mempunyai implikasi positif bagi kemudahan rakyat, perkhidmatan ini telah diperluaskan ke 26 Unit farmasi, iaitu di semua hospital utama setiap negeri termasuk Hospital Selayang, Klinik Kesihatan Putrajaya dan Klinik Kesihatan Luyang, Sabah. Perkhidmatan ini akan dikembangkan secara berfasa ke semua fasiliti lain.

Hadirin yang dihormati sekalian,

14. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Hospital Putrajaya atas kejayaan dan daya usaha berani mereka dalam mempelopori perkhidmatan yang inovatif ini dan juga kepada Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia atas usaha menyelaraskan inisiatif ini ke seluruh negara. Ini adalah satu lagi inisiatif baru dalam usaha Kerajaan untuk melakukan transformasi bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.

15. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pos Malaysia Berhad atas kerjasama untuk menjadi rakan kongsi Kementerian Kesihatan Malaysia dalam perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Pos Malaysia Berhad atas keputusan mereka untuk menyumbangkan sebanyak 5% daripada hasil perkhidmatan ini balik kepada KKM. Sumbangan ini akan dimasukkan dalam satu akaun amanah untuk membiayai rawatan bagi pesakit kanser yang tidak berkemampuan menanggung kos rawatan mereka. Semangat kerjasama antara pihak swasta dengan kerajaan seperti ini perlu dipupuk demi manfaat dan kesejahteraan rakyat jelata.

16. Sebagai kesimpulan, inovasi perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia ini membuktikan bahawa budaya inovasi dan kreativiti yang disulami dengan budaya kerja berpasukan secara professional, penuh sifat penyayang, dan dengan semangat “Kami Sedia Membantu” telah pun tersemai dalam nadi perkhidmatan kesihatan untuk mendukung gagasan “1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Keupayaan KKM untuk menyahut cabaran ini pasti akan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan yang disediakan dan meletakkan perkhidmatan penjagaan kesihatan negara ini sebagai antara yang terbaik di dunia.

Dengan kata-kata itu, saya dengan sukacitanya melancarkan secara serentak ke seluruh Negara, perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia atau UMP 1Malaysia. Sekian, terima kasih.


Retrieved from: http://blogmoh.moh.gov.my/?p=762
Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment

BloggersNetwork@10thbatch

Cloudy@10thbatch

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

We are ...

Name : admin@10thbatch
E-mail: admin@10thbatch.org

Name : Azfar
E-mail: aeroesz@yahoo.com

Name : Salaam
E-mail: salems986@yahoo.com.sg

Name : Hazlan
E-mail: zlanzihan@yahoo.com

Name : Hazri
E-mail: hazrilyas@yahoo.com

Name : Anaman
E-mail: belle_pink13@yahoo.com

Name : Fakhri
E-mail: bolapi87@yahoo.com

Name : Bad
E-mail: badqz@yahoo.com

Name : Zaitul Azra
E-mail: xtreme_xyz@hotmail.com

Name : Pa'an Nordin
E-mail: haebart@yahoo.com

Name : Razak
E-mail: razakmbbs@yahoo.com

Name : Farhi
E-mail: firha_58@yahoo.com

Name : Ghaus
E-mail: bro_ghaus@yahoo.com

Name : Hielmi
E-mail: hielmi_nizam@hotmail.com

Name : Hafiz Johari
E-mail: ha_fidz@yahoo.com

Name : Pak Chan
E-mail: pakchan85@yahoo.com

Name : Syaify
E-mail: syaify@yahoo.com

Name : Zaki
E-mail: clima_master@yahoo.com

Name : Syazwani Sanusi
E-mail: syaz01@yahoo.com

Name : Maryam
E-mail: maryamalbatul@yahoo.com

Name : Farah
E-mail: kopi_farah@yahoo.com

Name : Adam
E-mail: wrath_deadlysin@yahoo.com

Name : Nu'aim
E-mail: amat85_mni@yahoo.com

Name : Wadalila
E-mail: ayuwada_adam@yahoo.com

Name : Puteri Nurul Diyana
E-mail: puteri_endy@yahoo.com

Name : Nazhiyah
E-mail: nazhiyah_5286@yahoo.com

Name :
Izatul Sarah
E-mail: zatulsara@gmail.com

Name : Iman Jeffrey
E-mail: mefaith87@yahoo.co.uk

Name : Siti Nurbahiah
E-mail: aihara_naoki@yahoo.com

Name : Nuraqilah
E-mail: aqilahshahat@gmail.com

Name : Nurul Hamizah
E-mail: myzlmm9@yahoo.com

Name : Wan Khadijah
E-mail: khadijah_wan@yahoo.com

Name : Nik Fatma Hayati
E-mail: amtaf_gotcha@yahoo.com

Name : 'Izzah Idris
E-mail: izzah87@yahoo.com

Name : Nurfatin Zaidi
E-mail: fatinzaidi@gmail.com

Name : Solehah Jeffrey
E-mail: solehah1@yahoo.com

Name : Nurul Ain
E-mail: ester_ain87@yahoo.com

Name : Jauharatunnur
E-mail: ice_kitsune@yahoo.co.uk

Name : Siti Rohani
E-mail: speckyhoney@yahoo.com

Name : Nor Lyana Hamidon
E-mail: filzah_hanis@yahoo.com.my

Name : Falihin
E-mail: em_elf@yahoo.com

Name : Akram
E-mail: a_kram86@yahoo.com

Name : Khairul Shafiq
E-mail: shafiq9903@hotmail.com

Name : Edre
E-mail: edre86@yahoo.com

Name : Fazdwan
E-mail: ahmadfazdwan@gmail.com

Name : Huzaifah
E-mail: huzaifah_paimin@yahoo.com

Name : Awis Qarni
E-mail: fawis_86@yahoo.co.uk

Name : Mohd Zuhairi
E-mail: hairi_m@hotmail.com

Name : Aswad
E-mail: aswad_amin@yahoo.com

Name : Norafandi
E-mail: nor_fnd@yahoo.com

Name : Hafiz Ishak
E-mail: amran_hafiz@yahoo.com

Name : Nabil
E-mail: drbill86@hotmail.com

Name : Bad
E-mail: badqz@yahoo.com

Name : Haikal
E-mail: mukminsejati02@yahoo.co.uk

Name : Koi
E-mail: vassili_zaitsiev@yahoo.com

Name : Syafiq
E-mail: blazzae@hotmail.com

Name : Pa'an Razak
E-mail: xmania_007@hotmail.com

Name : Afiq
E-mail: frosty_bluevanilla@yahoo.com

Name : Nizam
E-mail: sba_mcnizam@yahoo.com

Name : Rodhiyah
E-mail: aqifays_hideiki@yahoo.com

Name : Adilah
E-mail: husnuzzan_04@yahoo.com

Name : Farhah
E-mail: cthamster@yahoo.com

Name : Nadirah
E-mail: nadi_ra24@yahoo.com

Name : Salmina
E-mail: buzz_inn04@yahoo.com

Name : Zanaridah
E-mail: zanaridah@gmail.com

Name : Hamzah
E-mail: hamz.87@gmail.com

Name : Syed Ajmal
E-mail: eastsyed@yahoo.com

Name : Azrul
E-mail: ayul_abe85@yahoo.com

Name : Faizul
E-mail: dr_faizul1986@yahoo.com

Name : Zarol
E-mail: zarolx@yahoo.com

Name : Hafis
E-mail: visual_peace@yahoo.co.uk

Name : Azlina
E-mail: azlinajoe_86@yahoo.com

Name : Ashiah
E-mail: ash1902@yahoo.com

Name : Zaeimah
E-mail: exodus_zz@yahoo.com

Name : Asmaa' Hazirah
E-mail: asmaahazirah@yahoo.com

Name : Amirah
E-mail: mira_valtex@yahoo.com

Name : Nur Syazwani
E-mail: jutt_wani@yahoo.com

Name : Syafiqah
E-mail: rzsyafiqah_87@yahoo.co.uk

Name : Intan Bazilah
E-mail: figuraa@yahoo.com

Name : Elmizah
E-mail: elmizah_pasi@yahoo.com

Name : Fatin Nabilah
E-mail: fatinnsaleh@gmail.com

Name : Wan Adlina
E-mail: wawy86_27@yahoo.com

Name : Farhanah
E-mail: faribman@yahoo.com

Name : Najwa
E-mail: sea17weed@yahoo.com

Name : Azi
E-mail: azi_gmon@yahoo.com

Name : Nurasmalhusna
E-mail: hide_husna06@yahoo.com

Name : Aman
E-mail: amanmana86@gmail.com

Name : Wan Ikram Shah
E-mail: mezro_aspec@yahoo.com

Name : Afif
E-mail: ahmadafifuddin@yahoo.com

Name : Amin
E-mail: pikachu_id86@yahoo.com

Name : Sheth
E-mail: msh8h@yahoo.com

Name : Sham
E-mail: shamsudin860401@yahoo.com.sg

Name : Sariu
E-mail: sariu2055@hotmail.com

Name : Siti Fatimah
E-mail: just_tim86@yahoo.com

Name : Nik Haszlina
E-mail: momentom100@yahoo.com

Name : Nik Nur Liyana
E-mail: nike_liyana@yahoo.com

Name : Nurul Izza
E-mail: yuyu_izzu@yahoo.com

Name : Syazwani Dzulkifli
E-mail: syazwani_dzul@yahoo.com

Name : Tasneem
E-mail: taaz4e@yahoo.com

Name : Karniza
E-mail: violinaclaudia@yahoo.co.uk

Name : Khaulah Karimah
E-mail: clint _kay@yahoo.com

Name : Hazwani
E-mail: cikadu@yahoo.com

Name : Nabilah
E-mail: colourfulife@yahoo.com

Name : Nurul Hafizah
E-mail: pinkygal_186@yahoo.com

Name : Nur Al-Kamaliah
E-mail: alkamaliah@yahoo.com

Name : Chepon
E-mail: chepon_07@yahoo.com.sg

Name : Nurul Husna
E-mail: na_guo14@yahoo.com

Name : Sharifah Nur Aimi
E-mail: saakacj@yahoo.co.uk

Name : Norhamimah
E-mail: imemyself_11@yahoo.com

Name : Noor Idayu
E-mail: e_ayu86@yahoo.com

Name : Izzati Ismail
E-mail: ceh_izzati86@yahoo.com

Name : Saiful Firdaus
E-mail: sejadahpink@yahoo.com

Name : Shakeer
E-mail: -

Name : Suhaib
E-mail: -


Email me at admin@10thbatch.org to get your access!